Đồng hồ treo tường Vạn Niên – ” Mã Đáo Thành Công”

Vì thế đồng hồ vạn niên kết hợp tranh mã đáo thành công đặt ở phòng làm việc hoặc phòng khách, hướng ngựa quay đầu chạy vào trong nhà, Nó có ý nghĩa sẽ đem lại nguồn tài lộc, sự phát đạt, sự nhanh nhạy, và tăng tiến tiền tài, làm cho những công việc dự định sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn dự kiến và đạt kết quả cao hơn mong muốn.